top of page

רשימת פרסומים

מחקריו של מנחם פרי, שחלק ניכר מהם הפכו למאמרי יסוד, הם לעתים מזומנות צמתים שנפגשים בהם כמה מסלולי מחקר. רובם ככולם מציעים קריאה מפורטת בטקסט שהיא גם הדגמה ופיתוח של תורת קריאה. כך, למשל, מחקרו על השיר המתהפך של ביאליק שינה את חקר ביאליק, אך גם תרם לתיאוריה של פיתוח משמעויות ברצף הטקסט; המאמר על חנוך לוין גם הדגים את התיאוריה של מבנה העומק של סופר; "המלך במבט אירוני" השיק אוריינטציה מחקרית חדשה – "הפואטיקה הספציפית של הסיפור המקראי" – אף שנכתב כהדגמה של התיאוריה על רב־מערכתיות במילוי פערים; מאמרו על "ורד לאמילי" של פוקנר הפליג לתיאוריה של הרטוריקה בסיפורת; והמאמר על מנדלה בעברית וביידיש עסק באנלוגיה כתופעה מרכזית ביצירות הסיפורת בכלל.

פרקים בספרים

"על סיפורו של יעקב שטיינברג 'העיוורת'".

בתוך: 'מבוא ללקט סיפורים', תרבות וחינוך, 1967, עמ' 39-3.

 

"'מזמור לבני הדרור': 'בית חפץ' והאוֹפּיוּמים של הקיום".

בתוך: דב קמחי, 'בית חפץ' (הספריה החדשה, ספרי סימן קריאה / הוצאת הקיבוץ המאוחד), 1993, עמ' 295-237.

         

"לחזור מהסוף: הצעת קריאה בבירשטיין".

בתוך: יוסל בירשטיין, 'סיפורים מאזור השלווה' (הספריה החדשה, ספרי סימן קריאה / הוצאת הקיבוץ המאוחד), 2004, עמ' 413-347.

 

"על 'אנשים עלובים' מאת דוסטוייבסקי".

בתוך: דוסטוייבסקי, 'אנשים עלובים' (הספריה החדשה, ספרי סימן קריאה / הוצאת הקיבוץ המאוחד), 2009, עמ' 197-183.

 

"סע סע, ההיפך ההגה: שלושה פרקים על אבות ישורון".

בתוך: 'איך נקרא אבות ישורון', עורכת: לילך לחמן (הוצאת הקיבוץ המאוחד), 2011, עמ' 46-21.

         

"סע-לאן-שאל-תגיע: על 'נפשות מתות'".

בתוך: ניקולאי גוגול, 'נפשות מתות' (הספריה החדשה, ספרי סימן קריאה / הוצאת הקיבוץ המאוחד), 2013, עמ' 496-478.

 

"צילה לוין, גנסין, ציליה דראפקין".

בתוך: 'ונשיקתי תהיה רוצחת' (הספריה הקטנה: ספרי סימן קריאה / הוצאת הקיבוץ המאוחד), 2019, עמ' 92-9.

 

"'ונשיקתי תהיה רוצחת': דרך דראפקין בשיר".

בתוך: 'ונשיקתי תהיה רוצחת' (הספריה הקטנה: ספרי סימן קריאה / הוצאת הקיבוץ המאוחד), 2019, עמ' 284-221.

מאמרים

מ. פרי וי. האפרתי

"על כמה מתכונות אמנות השירה של ביאליק".

'עכשיו' 18/17 (1966): 67-43.

         

"האנלוגיה ומקומה במבנה הרומאן של מנדלי מו"ס: עיונים בפואטיקה של הפרוזה".

'הספרות' א' / 2 (1968): 100-65.

         

מ. פרי ומ. שטרנברג

"המלך במבט אירוני: על תחבולותיו של המספר בסיפור דוד ובת שבע ושתי הפלגות לתיאוריה של הפרוזה".

'הספרות' א' / 2 (1968): 292-263.

         

"השיר המתהפך: על עקרון אחד של הקומפוזיציה הסמאנטית בשירי ביאליק".

'הספרות' א' / 4-3 (1968/9): 631-607.

         

"המשוואה המדומה: על שני מקרים של דילוג בקישורי יסודות ביצירה".

'הספרות' א' / 4-3 (1968/9): 722-719.

         

"התבוננויות במבנה התמאטי של שירי ביאליק: השיר המתהפך ואחיו".

'הספרות' ב' / 1 (1969): 82-40.

         

ה. גולומב ומ. פרי

"הערה על שני מקרים של קשר בין העיצוב הריתמי לבין המבנה התמטי בשירי ביאליק".

'הספרות' ב' / 1 (1969): 88-84.

         

מ. פרי ומ. שטרנברג

"זהירות, ספרות! : לבעיות האינטרפרטציה והפואטיקה של הסיפור המקראי".

'הספרות' ב' / 3 (1970): 663-608.

         

"עיניה, ממול: על שירו של גבריאל פרייל 'פרידה' ועל אספקט אחד של שירתו".

'סימן קריאה' 1 (1972): 262-255.

         

"מעגלים נחתכים: על תופעה בקומפוזיציה של השירה המודרנית".

'סימן קריאה' 1 (1972): 281-269.

         

"על תחבולות בניית המשמעות ב'ורד לאמילי' של פוקנר והפלגות לתיאוריה של הרטוריקה בסיפורת".

'סימן קריאה' 4-3 (1974): 459-423.

         

"מתוך רשימות על 'אאורה' ולצידה".

'סימן קריאה' 4-3 (1974): 104-99, 422-419.

         

"גורל הגן: על המהלך התמאטי החדש בשירת יאיר הורביץ ועל קודמיו".

'סימן קריאה' 7 (1977): 377-367, 471-469.

"Literary Dynamics: How the Order of a Text Creates its Meanings".

Poetics Today, I, no. 1-2, 1979: 35-64, 311-361.

         

"Alternative Patterning: Mutually Exclusive Sign-sets in Literary Texts".

Versus, 24, 1979: 83-106.

"הדינאמיקה של הטקסט הספרותי: איך קובע סדר הטקסט את משמעויותיו".

'הספרות' 28 (1979): 46-4. נוסח עברי שונה במקצת של "Literary Dynamics" לעיל.

         

"העונה המאוזנת: על מבנה העומק של שירי פרייל".

'סימן קריאה' 9 (מאי 1979), 388-369, 461-453.

"The Uses of the Order of Presentation in the Literary Text".

Literary Communication and Reception, Innsbruck, 1980, pp. 227-233.

         

"Thematic and Structural Shifts in Auto-Translation by Bi-Lingual Writers: The Case of Mendele Mokher Sforim".

In: Translation Theory and Intercultural Relations (Poetics Today, 2, no.4, 1981), 181-192.

 

"'סיפורי מוטל בן פייסי' בתרגום ביאליק ורבניצקי".

'סימן קריאה' 13-12 (1981): 292-291.

         

"משורר בעבור נעליים: ביאליק כגיבור של שלום-עליכם".

'מאזניים' כרך נ"ז (1983): 15-11.

 

"L'antonyme synonymique: Un principe d'organisation de la 'réalité' dans les textes de fiction".

Litterature 57 (1985): 66-79.

תרגום לצרפתית של מאמר בשם "The Thing Against Itself".

 

M. Perry and M. Sterenberg

"The King Through Ironic Eyes: Biblical Narrative and Literary Reading Process".

Poetics Today, 7:2, 1986: 275-322. [Revised version]

"כל הגוף פָּנים – ויזלטיר ומקייג: מטאפוריוּת מחוץ ללשון".

'סימן קריאה' 18 (1986): 412-402.

         

"צילו של הזאב הבדוי: לוליטה בצלם הומברט".

בתוך: ולאדימיר נאבוקוב, 'לוליטה' (הספריה, ספרי סימן קריאה / הוצאת הקיבוץ המאוחד), 1986, עמ' 352-334. נדפס גם ב'סימן קריאה' 18 (1986): 69-56.

 

         

"The Israeli-Palestinian Conflict as a Metaphor in Recent Israeli Fiction".

Poetics Today, 7:4, 1986: 603-619.

פורסם גם בערבית, בחוברת הדו-לשונית 'מפגש' (1988): 21-13; שב ונדפס בערבית בכתב-העת Al Carmel (ניקוסייה-קפריסין), חוברת 4-3 (1991): 198-180.

 

"'איבד פוגל את פוגל': אחרית-דבר ל'תחנות כבות'".

בתוך: דוד פוגל, 'תחנות כבות' (הספריה החדשה, ספרי סימן קריאה / הוצאת הקיבוץ המאוחד), 1990, עמ' 350-327.

         

"בין נביחה לנשיכה: על הסיום האחר של 'גירושים מאוחרים'".

'סימן קריאה' 21 (1990): 60-58.

         

"חיים ביחס".

בתוך: חנוך לוין, 'איש עומד מאחורי אשה יושבת' (הספריה החדשה, ספרי סימן קריאה / הוצאת הקיבוץ המאוחד), 1991, עמ' 302-285.

         

"רפסודה של אבן".

בתוך: ז'וזה סאראמאגו, 'רפסודת האבן' (הספריה החדשה, ספרי סימן קריאה / הוצאת הקיבוץ המאוחד), 1991, עמ' 256-251.

 

"La dinámica literaria: Cómo el orden de un texto crea sus significados".

Criterios, La Habana, 29, enero-junio 1991: 162-196.

נוסח בספרדית של " Literary Dynamics".

"תפקידו של הדובר ב'בעיר ההרגה': קריאה ברצף הטקסט".

בתוך: עוזי שביט וזיוה שמיר (עורכים), 'במבואי עיר ההרגה: מבחר מאמרים על שירו של ביאליק' (הוצאת הקיבוץ המאוחד, בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב), 1992, עמ' 39-32.

נוסח של פרק מתוך הספר 'המבנה הסמאנטי של שירי ביאליק'.

         

"על 'הזמנה לגרדום' לוולאדימיר נאבוקוב'.

בתוך: ולאדימיר נאבוקוב, 'הזמנה לגרדום' (הספריה החדשה, ספרי סימן קריאה / הוצאת הקיבוץ המאוחד), 1995, עמ' 223-211.

 

"על 'הגברת עם הקמליות' לאלכסנדר דימא הבן".

בתוך: אלכסנדר דימא הבן, 'הגברת עם הקמליות' (הספריה החדשה, ספרי סימן קריאה / הוצאת הקיבוץ המאוחד), 2002, עמ' 252-251.

         

"על 'הר אדוני' לארי דה לוקה".

בתוך: ארי דה לוקה, 'הר אדוני' (הספריה החדשה, ספרי סימן קריאה / הוצאת הקיבוץ המאוחד), 2003, עמ' 144-143.

         

"על 'הנה אני מתחילה' ליהודית קציר".

בתוך: יהודית קציר, 'הנה אני מתחילה' (הספריה החדשה, ספרי סימן קריאה / הוצאת הקיבוץ המאוחד), 2003, עמ' 308-305.

         

"על 'ארצ'לי' לאלזה מורנטה".

בתוך: אלזה מורנטה, 'ארצ'לי' (הספריה החדשה, ספרי סימן קריאה / הוצאת הקיבוץ המאוחד), 2003, עמ' 336-334.

         

"שְׁעוֹנים הולכים לאחור: הערה על 'אם לא עכשיו, אימתי?'".

בתוך: פרימו לוי, 'אם לא עכשיו, אימתי?' (הספריה החדשה, ספרי סימן קריאה / הוצאת הקיבוץ המאוחד), 2004, עמ' 304-302.

         

"הערות על 'והוא האור'".

בתוך: לאה גולדברג, 'והוא האור' (הספריה החדשה, ספרי סימן קריאה / הוצאת הקיבוץ המאוחד), 2005, עמ' 232-221.

         

"עזר כנגדו: רבקה וחתנה העבד, והקואליציה של אלוהים עם הנשים בסיפור המקראי".

'אלפיים' 29, 2005: 287-193.

"הנשיקה: סיפור בשלוש וריאציות" (ניתוח נראטולוגי של פסק-הדין במשפט רמון).

פורסם במוסף 'ספרים' של עיתון 'הארץ' ב-7 במארס 2007. נוסח מלא פורסם באותו יום באתר 'הארץ'.

 

"Counter-Stories in the Bible: Rebekah and her Bridegroom, Abraham’s Servant".

Prooftexts, 27, 2007: 275-323.

נוסח חדש ומפותח של חלקים מתוך "עזר כנגדו".

 

"חיים בסוגריים".

בתוך: דוד פוגל, 'בבית המרפא' (הספריה הקטנה, ספרי סימן קריאה / הוצאת הקיבוץ המאוחד), 2008, עמ' 107-103.

         

"על 'צילה' של יהודית קציר".

בתוך: יהודית קציר, 'צילה' (הספריה החדשה, ספרי סימן קריאה / הוצאת הקיבוץ המאוחד), 2013, עמ' 509-507.

         

"תאריכים בביוגרפיה של גוגול".

בתוך: ניקולאי גוגול, 'נפשות מתות' (הספריה החדשה, ספרי סימן קריאה / הוצאת הקיבוץ המאוחד), 2013, עמ' 477-459.

         

"'שב עלי והתחמם': הדיאלוג ההומואֶרוטי בין ברנר לגנסין – מיקרוביוגרפיה".

'אות' 5, 2015, עמ' 200-111.

         

"נוכח המתים: הפואטיקה החדשה של יהודה עמיחי הצעיר".

בתוך: 'הנאמן: מנחת הוקרה וידידות לעוזי שביט', עורכים: זיוה שמיר ומנחם פרי (הוצאת הקיבוץ המאוחד), 2016, עמ' 231-193.

         

"שירת הפרטים: למה כתבתי את 'שב עלי והתחמם'".

'מאזניים', מרץ 2017, עמ' 60-54.

         

"אביב הוא אביב הוא אביב: על 'ערב אביב' ('ערב פרילינג') של ביאליק".

'הו!', מרץ 2018, עמ' 292-285.

         

"ולצמאונך אמור די: הערה על ציליה דראפקין".

'הו!', מרץ 2018, עמ' 378-377.

         

"להציל את יהושע מפותרי התשבצים: הערה על 'המנהרה'".

'מאזניים', דצמבר 2018, עמ' 15-7.

         

"בין הרוחות: על 'הבת היחידה' של א.ב. יהושע".

'מאזניים', יוני 2021, עמ' 17-8.

         

בדפוס: "תאורה מילולית: השיר הפרוטוטיפי של מאיר ויזלטיר".

'דפים למחקר בספרות' – גיליון שיוקדש למאיר ויזלטיר, דצמבר 2022, אוניברסיטת חיפה.

ספרים

'המבנה הסמאנטי של שירי ביאליק: תרומה לתיאוריה של פיתוח משמעויות ברצף הטקסט הספרותי'.

מכון פורטר, סדרת "ספרות, משמעות, תרבות", 1977, 244 עמ'.

 

'"שב עלי והתחמם": הדיאלוג ההומוארוטי בין ברנר לגנסין – מיקרו-ביוגרפיה'.

הספריה החדשה: ספרי סימן קריאה / הוצאת הקיבוץ המאוחד, דצמבר 2016, 410 עמ'.

 

'ונשיקתי תהיה רוצחת: ציליה דראפקין' (ביוגרפיה, פואטיקה ומבחר מכתיבתה).

ספרי סימן קריאה / הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2019, 303 עמ'.

בהכנה: קריאוֹת ביניים: מבחר 2005–2022.
ספרי סימן קריאה / הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2022, מהדורה דיגיטלית.

עבודות שהוצגו בכנסים (מבחר)

"תיאוריה של המבע המשולב".

החוג הניאוסטרוקטורליסטי הישראלי, אוניברסיטת תל-אביב, 1969.

         

"הפואטיקה של גבריאל פרייל".

הקונגרס העולמי למדעי היהדות, ירושלים, 1973.

         

"מבנה הסלקציה בשירת חיים נחמן ביאליק".

יום העיון השנתי לזכר פרופ' יוסף האפרתי, אוניברסיטת תל-אביב, מרץ 1975.

         

"המבנה התמאטי של שירת מ. ויזלטיר".

יום העיון השנתי לזכר פרופ' יוסף האפרתי, אוניברסיטת תל-אביב, 1977.

"Mutually Exclusive Sign-Sets in Literary Texts".
The 2nd Congress of the International Association for Semiotic Studies, Vienna, 1979.
   
"The Combined Discourse: Several Remarks on the Phenomenon".
Synopsis no. 2: International Symposium on Narratology, The Porter Institute, Tel-Aviv University, 1979. 
   
"Thematics and Structural Consequences of the Transfer from Yiddish to Hebrew and Vice Versa".
The International Conference on Research in Yiddish Langugae and Literature, Oxford, 1979.
   
"Two Models or Repertories for the Literary Work: Hebrew and Yiddish".
Columbia University, 1979. 

"The Metaphor Behind Metonymy: Fictional Worlds as a Network of Similarities".
The Ossabaw Conference for Poetics, Ossabaw Island, USA, 1981.
   
"The Flexible Voice: Combined Discourse in Biblical Narrative". 
The conference "Biblical Narrative and Modern Poetics," The Hebrew University of Jerusalem, 1981. 
   
"The Thing Against Itself: An Organizing Principle in the Construction of Reality in Fictional Texts".
International Symposium (Synopsis 3), Tel-Aviv University, Israel, 1982. 

"The Israeli-Palestinian Conflict as a Metaphor in Recent Israeli Fiction".
The conference "Autonomy and the Other"' Rutgers University, Nov. 1984.
   
"Framing Personal Narratives: A Story of Reading Sharet's Diaries".
Synopsis No. 5, Porter Institute, Tel-Aviv University, 1994.
   
"Meaning Domains: The Construction of Fictional Worlds".
Three lectures at the University of Bologna, chairing Umberto Eco, 1985.

 

"מלאך שאינו יודע לשאול: על 'ואם ישאל המלאך' לביאליק".
כנס ביאליק, מכון כץ, אוניברסיטת תל-אביב, 1987.
   
"'שמאל עולה ימין יורד': עולם ועולם הפוך בפואטיקה של חנוך לוין".
יום העיון השנתי לזכר פרופ' יוסף האפרתי, אוניברסיטת תל-אביב, 1988.
   
"שמשון, שופט בלי ידיעתו: עלילה לאומית על חורבותיה של עלילה אישית".
יום עיון לכבוד ג'ק מיילס וספרו 'אלוהים: ביוגרפיה', במסגרת יום העיון השנתי לזכר פרופ' יוסף האפרתי, אוניברסיטת תל-אביב, 1998.
   
"פרויד לא פתר חלומות: הלא-מודע כהנמקה אסתטית".
יום העיון השנתי לזכר פרופ' יוסף האפרתי, אוניברסיטת תל-אביב, 1998.
       
"המלאך השוטה והקצרצר החכם: סיפורים מתעללים בעצמם של יוסל בירשטיין".
יום העיון לזכר פרופ' יוסף האפרתי, אוניברסיטת תל-אביב, 2000.

"לקרוא כרבקה".
הקונגרס העולמי ה-13 למדעי היהדות, ירושלים, 2001.
       
"פרימו לוי נגד פרימו לוי".
כנס "אוטוביוגרפיות וביוגרפיות ישראליות", המכון לחקר הציונות ויד בן צבי, תל-אביב, 2001.
   
"בין תיווך לשידוך: התקבלותם של סופרים למערכת הספרותית".
יום העיון "אמנות התיווך", מכון פורטר, אוניברסיטת תל-אביב, 2002.
   
"'הגברת עם הקמליות': מרגריט, ויולטה, קאלאס".
כנס "עדות מעבר למוות, מעבר לגוף", יום העיון לזכר פרופ' יוסף האפרתי, אוניברסיטת תל-אביב, 2002.
   
"פרימו לוי: עדות כנגד עצמה".
כנס "מושבי עיון: עדות מעבר למוות", אוניברסיטת תל-אביב, 2003.

 

"המבט מן הצל: הפואטיקה של השולי והמתפוגג בשירת פוגל".
יום העיון השנתי לזכר פרופ' יוסף האפרתי, אוניברסיטת תל-אביב, 2003.
   
"שפת אבות, לשון אימהות: בעיר ההריגה ביידיש".

"The Howard Gilman International Conference", Jewish Theological Seminary, New York, 2003.

  
"'יראו נא הכלבים שגם לנו, הז'רגוניסטים, יש ביאליק': ביאליק ביידיש נגד 'האדם הציוני החדש'".

The International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture, University of South Florida, Tampa, Florida, 2003.


"Counter-Stories in the Bible: Rebekah and her Bridegroom, Abraham’s Servant".
The conference “The Literary Study of the Bible: Prospects and Retrospects”, held at the University of California, Berkeley, April 2005.

"הסירוב לנשיות: קריאה קווירית בפילגש בגבעה".
הכנס החמישי ללימודים הומולסביים ותיאוריה קווירית בישראל, תל-אביב, 2005.
   
"הפואטיקה של דוד פוגל ושפת שבט הצ'ינוק".
הקונגרס העולמי ה-14 למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית, ירושלים, 2005.
   
"השיר המתהפך אחרי ארבעים שנה: היפוך חדש".
The International Conference on Hebrew language, Literature and Culture, Stanford University, California, 2005.
       
"למי יהיה ה-seed: תרגומו של אלטר והאינטרפרטציה של סיפור יוסף".
יום העיון "התנ"ך: מקור ותרגום", המכון לחקר הציונות, אוניברסיטת תל-אביב, 2006.


"Facing the Dead: The New Poetics of the Young Amichai".
The conference "Poetics and Politics in Yehuda Amichai's World", Yale University, 2007.


"העולם של 'אשה בורחת מבשורה'.
כנס "עיין ערך גרוסמן", מכון קיפ, אוניברסיטת תל-אביב, 2008.
   
"'והאיש משה עניו מאוד מכל האדם': אלוהים בעד הכושית".
יום העיון "גבורות לבנימין", אוניברסיטת תל-אביב, 2008.
       
"אבות ישורון – זה כל השיר".
יום העיון השנתי לזכר פרופ' יוסף האפרתי, אוניברסיטת תל-אביב, 2010.
       
"משפט שלמה והמשפט הפלילי".
יום עיון של הסנגוריה הציבורית, ינואר 2011.
   
"גבולות הפרשנות הספרותית".
הרצאה באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ינואר 2019.
   
"תאורה מילולית: הפואטיקה של ויזלטיר הצעיר".
כנס בינאוניברסיטאי באוניברסיטת חיפה – "דבר אופטימי – עשיית שירים", יוני 2021.

"ליד, קצת שמאלה ולמטה: עמיחי המטונימי נגד עמיחי המטפורי".
כנס יהודה עמיחי של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, משכנות שאננים, דצמבר 2022.

 

סקירות

"דרכי המונולוג הפנימי".
'הספרות', א' / 2 (1968): 436-435.
   
מ. פרי וז. בן פורת
"מיון סוגי הקישורים בעלילת הדראמה".
'הספרות', א' / 2 (1968): 434-432.
   
"השימוש בהווה בסיפורים-בגוף-ראשון של קאפקא".

'הספרות', א' / 2 (1968): 440-437.
   
"הרקע ברומאן".

'הספרות', א' / 2 (1968): 441.
   
"המעבר מ'אני' ל'ק' בכתב היד של 'הטירה' לקאפקא, או: על ההבדל בין רומאן בגוף ראשון לרומאן בגוף שלישי" (על מאמרה של ד. קון).

'הספרות', א' / 4-3 (1968/9): 734-731.

bottom of page