top of page

אינוונטר רשימות

לצד עבודתו המחקרית פרסם מנחם פרי לאורך השנים מסות, מאמרים בענייני ספרות, ביקורות, מאמרי דעה ועוד – רשימות שהתפרסמו בעיתונות, בכתב־העת 'סימן קריאה', באתר הספריה החדשה ובמקומות נוספים. האינוונטר להלן הוא מבחר מתוך רשימות אלה, והן יעלו בהדרגה לקריאה באתר.

מסות, מאמרים בענייני ספרות, ביקורות ועוד (מבחר)

"פתיחתא לי.ד. ברקוביץ".
'משא', 18.10.1963.
   
"ועוד בעניין הביוגראפיות".
'סימן קריאה' 2 (1973): 10, 390.
   
"מסביב לנקודה".
'סימן קריאה' 4-3 (1974): 12-7.
   
"בשירה צריכים להשתמש בכוח" (על שירת אבות ישורון).
מוסף 'משא' של עיתון 'דבר', 30.9.1974.

"לבעוט כלבים מזדיינים".
'סימן קריאה' 5 (1976): 12-11.
   
"אבל המנגינה...".
'סימן קריאה' 5 (1976): 11-9.
   
"על המוספים ועל מה שמחוצה להם".
'סימן קריאה' 5 (1976): 9-7.
   
מ. פרי ונ. קלדרון
"לכתוב פרוזה: שיחה עם א.ב. יהושע".
'סימן קריאה' 5 (1976): 289-276.
   
"קווים יחפים וצליל: שיחה עם יוסל בירשטיין".
'סימן קריאה' 6 (1976): 310-297, 397-394.  נוסח חדש, בתוך: יוסל בירשטיין, 'סיפורים מאזור השלווה', עמ' 346-323.
   
"ביקורת התרגום כרטוריקה".
'סימן קריאה' 5 (1976): 13, 532.
   
"השיר האחד של ביאליק: על מבנה העומק התמאטי של השיר הביאליקאי".
'משא', 7.1.1977.
   
"ספרות כאופוזיציה".
'סימן קריאה' 8 (1978): 7-9.
   
"הקבצן השביעי".
'סימן קריאה' 9 (1979): 9-8.
   
"מלים שמסרבות לגעת".
'סימן קריאה' 11 (1980): 7-6, 310-308.

"עם הרגל בתנור".
'מעריב', 14.11.80.

"אפשרות אחת, תשובה אחרת".
תשובה למאמרו של ויזלטיר "לא עם הרגל בתנור ולא על כרעי תרנגולת".

'מעריב', 28.11.80.

"הערות קודם פרישה מן הוויכוח".
תשובה לוויזלטיר ולברטוב. 'מעריב, 12.12.80.
   
"שקשוקים, הגבות ופקפוקים".
'סימן קריאה' 13/12 (1981): 11-10.
   
"יבנה".
'סימן קריאה' 17/16 (1983): 10-8.
   
כשלושים רשימות של ביקורת תיאטרון כמבקר התיאטרון של העיתון 'חדשות', 1985.
   
"להתבזות בנחת" (על "כולם רוצים לחיות" של חנוך לוין).
'העיר', 19.4.1985.
   
"מסביב לנקודה" (2).
'סימן קריאה' 18 (1986): 9-7.
   
"שחושב שיש בה" (על "נכנע ומנוצח" של חנוך לוין).
'העיר', 12.2.1988.
   
"מסע בכתב רוח" (על יאיר הורביץ ושירתו).
מוסף "תרבות ספרות אמנות" של 'ידיעות אחרונות', 18.8.1989.
   
"במקום פתיח".
'סימן קריאה' 20 (1990): 9-7.
   
מ. פרי וד. מירון
"ספירה חדשה".
'סימן קריאה' 21 (1990): 12-7.
   
"יאיר הורביץ משורר חשוב רק מפני שאני חושב שהוא חשוב: איך נקבעים הערך וההתקבלות במפה הספרותית".
'השבוע': 'מעריב', 23.5.91.
   
"ספרות בלי ביקורת".
'סימן קריאה' 22 (1991): 20-12.
   
"פרלמוטר, אבות, הלית" (על שירו של אבות ישורון "מן הרחוב קול אשה").
המוסף הספרותי של 'ידיעות אחרונות', 14.2.1992.
   
"מבקרי השירה הלכו לים".
אתר הספריה החדשה, 19.11.2007; אתר ynet, 19.11.2007.
   
"ביקורת בורחת מספר".
אתר הספריה החדשה, 26.5.08.
   
"הישראלית של צוקרמן".
אתר הספריה החדשה, 20.1.2009; אתר ynet (בשם "הישראלית מזמן כבר פה"), 20.1.2009.
   
"אותלו ופרשת קצב: על הכשירות הסיפורית של פרקליט המדינה".
אתר הספריה החדשה, 6.4.2009.
   
"לפרגן לתל-אביב רק ביידיש".
אתר הספריה החדשה, 11.5.2009. אתר ynet (בשם "עיר שכתובה ביידיש"), 11.5.2009.
   
"סחרחר כשגיאה בין מלים: על שירי נתן אלתרמן".
אתר הספריה החדשה, 12.4.2010.

 

"דברים בטקס פרס מפעל חיים: הרהורים מפוכחים".

אתר הספריה החדשה, 15.6.10.
   
"תלוי כקסום מרום ומרדת: קריאת שירה בקול".
אתר הספריה החדשה, 5.4.2011.
   
"מוזיקה אשכנזית".
אתר הספריה החדשה, 27.4.2011.
   
"דוד פוגל: תגובת שרשרת".
אתר הספריה החדשה, 15.6.2011.
   
"אפילו לא רבע יהודי".
אתר הספריה החדשה, 29.3.2012. אתר 'במחשבה שנייה', 1.4.2012.
   
"למה דווקא מדגסקר? הערות בשולי 'אִמרות משפחה'".
אתר הספריה החדשה, 3.12.2012.
   
"הארכיון לבדו הוא רק שאריות ופסולת".
'הארץ', מוסף תרבות וספרות, אוקטובר 2020.
   
"גם אני יוצא מדעתי בכל יום ויום: 108 שנה למותו של א.נ. גנסין".
'הארץ', מוסף תרבות וספרות, מארס 2021.

 

bottom of page